Fetih:

  • Ortaokul Öğrencilerimizde:
  • Teknolojik eğitime yönelmede artış
  • Soyut ve somut kavramsallaştırmada bütünsellik
  • Kendini güçlü bir şekilde ifade edebilme
  • Bağımsız fikir gelişimi
  • Seçicilik duygusunun oluşması ile sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetler bilimsel bilgilerle yoğrularak fethedilir.