• Kendi millî, insani, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini ve batı değerlerini iyi bilen ayrıca IB’nin öğrenen profiline uygun özelliklere sahip nesiller yetiştirmek,
 • Ülkesini ve yaşadığı coğrafyayı seven ve doğasını, kültürünü koruyan,

 • Ülkesinin, yaşadığı coğrafyanın ve dünyanın sorunlarına karşı duyarlı olan,
 • İyi bir gelecek için planlı çalışan,

 • İdeallerine ulaşmak için disiplinli çalışmanın ve sorumluluklarının bilincinde olan,

 • Farklı kültürleri, inanışları, insanları bir zenginlik olarak kabul eden ve buna saygı duyan, barışçı, insan haklarına saygılı, özgürlükçü bir dünya görüşüne sahip,

 • Sanata, resme, şiire, edebiyata ve kültüre önem veren,

 • Yaşadığı kültür ve coğrafyanın penceresinden tüm dünyanın geçmiş ve geleceğini iyi analiz edebilen,

 • Kendi öz değer yargılarını üretebilen,

 • En az bir spor, sanat ve müzik dalında yetenekleri gelişmiş olan,
 • 
 Aklı, fikri, vicdanı hür,

 • Eleştirel düşünebilen,

 • Problem çözme yeteneği gelişmiş,

 • Araştırmacı ve sorgulayıcı,

 • Bilgiyi araç olarak kullanan,

 • Yeteneklerini keşfeden ve onları geliştiren,

 • Dilin önemini bilen ve buna yatırım yapan,

 • Girişimcilik yönü gelişmiş,

 • Temsil kabiliyeti yüksek,
 • Yaşama sevinci ve öğrenme hevesi olan,

 • Doğayı, insanı, bitkileri ve hayvanları seven ve koruyan kişiler olmak ve kendileri gibi bireyler yetiştirmektir.